Nuo tada kai susižavėjau teise ir pradėjau ją studijuoti, galutinai susiformavo mano gyvenimo tikslas – tapti geru teisininku. Visada maniau, kad tai galėčiau realizuoti būdamas advokatu, kadangi teisinė gynyba (teisinis atstovavimas) tai įdomus, atsakingas ir savarankiškas darbas, reikalaujantis pastoviai tobulinti žinias, būti sąžiningu, nepriekaištingos reputacijos žmogumi. Labai rimtai ir atsakingai siekiau savo tikslo, todėl net ir turėdamas nemažą teisinio darbo patirtį atlikau advokato padėjėjo praktiką. 2008 m. tapau praktikuojančiu advokatu, o 2011 m. įsteigiau advokato Dariaus Paškausko kontorą.


Išsilavinimas ir darbo patirtis:

1995 m. baigiau Vilniaus universitetą ir įgijau finansų apskaitos ir audito specialybę. Nuo 1994 m. iki 2000 m. dirbau vyriausiuoju finansininku keliose stambiose gamybinėse – prekybinėse įmonėse.

2003 m. baigiau Vilniaus universitetą ir įgijau teisininko kvalifikaciją. Nuo to laiko dirbu teisinį darbą nuolat keldamas kvalifikaciją:

Kalbos:

   Lietuvių, rusų, anglų.

Ne visi yra teisininkai, todėl šioje svetainėje privatiems asmenims pateikiama informacija parengta atitinkamai. Tiesiog iš kairėje pusėje esančio sąrašo išsirinkite Jus dominančią temą.

Teikiamos teisinės konsultacijos dėl:

Atstovaujama teismuose ir/ar kitose institucijose nagrinėjant ginčus ar sprendžiant klausimus dėl visų aukščiau nurodytų dalykų.

Teikiamos teisinės konsultacijos ir atstovaujama teismuose dėl:

Teikiamos teisinės konsultacijos, rengiamos sutartys ir atstovaujama teismuose dėl:

Teikiamos teisinės konsultacijos ir atstovaujama teismuose dėl:

Teikiamos teisinės konsultacijos dėl:

Atstovaujama teismuose ir/ar kitose institucijose nagrinėjant ginčus ar sprendžiant klausimus dėl visų aukščiau nurodytų dalykų.

Jeigu ketinate:

Patartina, kad kvalifikuotas teisininkas parengtų Jūsų poreikius atitinkančią bei Jūsų teises ir interesus maksimaliai apsaugančią sutartį. Advokato Dariaus Paškausko kontoroje rengiamos sutartys ir konsultuojama visais, aukščiau nurodytais bei kitais klausimais.

Jeigu kilo ginčas su:

Ar esant kitokiam ginčui, kilusiam iš sutarties, advokato Dariaus Paškausko kontoroje teikiamos atitinkamos kvalifikuotos teisinės konsultacijos, atstovaujama derybose su kita šalimi bei ginamos kliento teisės teismuose. Siekiant greitesnio ir pigesnio ginčo sprendimo, prioritetas teikiamas ikiteisminiams ginčų sprendimų būdams.

Teikiamos teisinės konsultacijos dėl mokesčių apskaičiavimo, mokėjimo ir t.t. Atstovaujama klientui mokestinius ginčus nagrinėjančiose institucijose ir teisme. Padedame užpildyti mokesčių deklaracijas.

Jeigu nukentėjote (patyrėte turtinę, moralinę žalą ir/ar žalą sveikatai) dėl:

Patartina pasikonsultuoti su teisininku dėl atsakingo asmens atsakomybės realizavimo. Atstovaujame klientams baudžiamosiose bylose privataus kaltinimo tvarka, giname nukentėjusiųjų nuo nusikalstamos veikos asmenų teises ir teisėtus interesus baudžiamajame procese, atstovaujame klientams derybose dėl žalos atlyginimo su atsakingu už žalos padarymą asmeniu, rengiame procesinius dokumentus teismui ir atstovaujame klientui teisme.

Jeigu:

Patartina pasikonsultuoti su teisininku dėl savo pažeistų teisių gynimo galimybių. Atstovaujame klientui teismuose ginčijant individualius administracinius aktus ar nagrinėjant kitokį administracinį ginčą dėl teisės.

Jeigu:

Patartina pasikonsultuoti su teisininku dėl savo pažeistų teisių gynimo galimybių. Atstovaujame klientui teismuose nagrinėjat administracinių teisės pažeidimų bylas.

Jeigu:

Patartina pasikonsultuoti su teisininku dėl savo pažeistų teisių gynimo galimybių. Atstovaujame klientui (būname gynėjais) ikiteisminio tyrimo metu ir teismuose nagrinėjat baudžiamąsias bylas.

Iš kairėje pusėje esančio sąrašo išsirinkite Jus dominančią temą.

Įmonėms įstaigoms, kitiems verslo subjektams rengiame žemiau nurodytas bei kitas sutartis:

Konsultuojame ir/ar atstovaujame derybose dėl sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo ir kt. klausimų.

Įmonėms įstaigoms, kitiems verslo subjektams atstovaujame visuose teismuose nagrinėjant civilines ir administracines bylas.

Verslo subjektams atstovaujame įvairiose derybose ar nagrinėjant ginčus su kitais verslo subjektais, valstybės institucijomis ir pan.

Įmonėms, įstaigoms, kitiems verslo subjektams atstovaujame ikiteisminio tyrimo metu ir/ar teismuose nagrinėjant baudžiamąsias bylas kai:

Teikiamos teisinės konsultacijos dėl:

Atstovaujama teismuose ir/ar kitose institucijose nagrinėjant ginčus ar sprendžiant klausimus dėl visų aukščiau nurodytų dalykų.

Teikiamos teisinės konsultacijos dėl mokesčių apskaičiavimo, mokėjimo ir t.t. Atstovaujama klientui mokestinius ginčus nagrinėjančiose institucijose ir teisme.

Skiriama pirminė ir antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba.

Pirminė teisinė pagalba – tai teisinės konsultacijos (ne ilgesnės kaip 1 valandos laiko), teisinio pobūdžio dokumentų (išskyrus procesinius dokumentus) rengimas, taip pat teisiniai patarimai kaip išspręsti ginčą be teismo, kaip parengti taikos sutartį bei kaip gauti antrinę teisinę pagalbą.

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba teikiama nemokamai. Ji teikiama visiems Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams bei nurodytose valstybėse teisėtai gyvenantiems fiziniams asmenims.

Pageidaujant, kad būtų suteikta pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba reikia kreiptis į ją organizuojančią atitinkamą (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) savivaldybės instituciją. Su savimi privalu turėti dokumentą apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta nepriklausomai nuo asmens gaunamų / turimų pajamų, t.y. norint gauti pirminę teisinę pagalbą neprivalu jų deklaruoti, tačiau specialistas gali atsisakyti suteikti tokią teisinę pagalbą, jeigu bus akivaizdu, jog advokato konsultaciją galite gauti ir nesinaudodami valstybės garantuojama teisinė pagalba.


Antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba – tai procesinių dokumentų rengimas ir atstovavimas teismuose, įskaitant ir gynybą. Ją gauti turi teisę visi Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai bei šiose valstybėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys, tačiau, skirtingai negu norint gauti nemokamą pirminę teisinę pagalbą, privalu deklaruoti turtą ir metines pajamas. Būtina sąlyga, kad jų dydžiai neviršytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų lygių.

Pageidaujant, kad būtų suteikta antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba reikia kreiptis į atitinkamą (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) valstybės garantuojamą teisinės pagalbos tarnybą.


Plačiau apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą žr.: http://www.teisinepagalba.lt/

Lietuvos advokatūra (http://www.advoco.lt/)

Teismai (http://www.teismai.lt/)
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (http://www.lrkt.lt/)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (http://www.lat.lt/)
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (http://www.lvat.lt/)
Lietuvos Respublikos Seimas – Dokumentų paieška (http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm)

LITEKO: Vieša tvarkaraščių paieška (http://liteko.teismai.lt/tvarkarasciai//)
LITEKO: Vieša sprendimų paieška (http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/Default.aspx)

Antstoliai.lt (http://www.antstoliai.lt/)
Lietuvos notarų rūmai (http://www.notarurumai.lt/)

Valstybinė mokesčių inspekcija (http://www.vmi.lt/)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (http://www.sodra.lt/)
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai)
VĮ Registrų centras (http://www.registrucentras.lt/)

Valstybės garantuojama teisinė pagalba (http://www.teisinepagalba.lt/)
Advokato Dariaus Paškausko kontora
Adresas: Lukiškių g. 5, 01108 Vilnius 430 kab.
Telefono Nr.: +370 5 2404402
Mobilaus telefono Nr.: +370 676 09888
El. paštas: advokatas@paskauskas.lt